เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT1

วันที่ 01 ก.ค. 2566
ผู้เข้าชม : 5097
QR Code แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (1)
 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (1)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhlaCl4-Nr5onY86ZrRV16J_UpR5cJxlUJ3uOAdthvxE0aaQ/viewform
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
19/7/62 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต สร้างเยาวชนคนดีให้บ้านเมือง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่