แหล่งรวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

2.gif

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง จำนวนเต็ม

2. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เศษส่วน

3. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ

4. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การวัด

5. สื่อการเรียนการสอนออนไลน์คณิตศาสตร์

6. เรียนคณิตศาสตร์กับครูพงษ์ศักดิ์

7. เรียนคณิตศาสตร์กับชมรมครูคณิตศาสตร์มหาสารคาม

8. เครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทยหรือสคูลเน็ต

9. ศูนย์กลางคณิตศาสตร์ไทย

10. ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ออนไลน์

11. ก้าวทุกวินาทีกับ…สหวิชา ดอท คอม

12. เว็บไซต์เพื่อการศึกษาของ Intel Education ไซต์สคูลไทยแลนด์

13. รวมสูตรคณิตศาสตร์โดยโรงเรียนสอนคณิตศาสตร์แม็ทซ์เฮ้าส์

14. บทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์

15. โปรแกรมช่วยสอนคณิตศาสตร์ออนไลน์

16. ทรูปลูกปัญญา ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์

17. บทเรียนออนไลน์ เรื่อง กระบวนการคิดเลขยกกำลัง

18. บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม

19. บทเรียนออนไลน์ เรื่อง จำนวนจริง

20. บทเรียนออนไลน์ เรื่อง พาราโบลา

21. พระตะบอง.คอม

22. ตัวอย่างการสอนของ อ.ปุ๊ก

23. การบวกลบคูณหาร

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. สื่อการเรียนการสอน พื้นที่ใต้เส้นโค้งของค่ามาตรฐาน

2. สื่อการเรียนการสอน ความน่าจะเป็น

3. E-learning การให้เหตุผล: ครูมารินทร์

4. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

5. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ฟังก์ชัน

6. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

7. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เรียนลำดับและอนุกรม

8. เว็บไซต์คณิตศาสตร์ อาจารย์กิติศิลป์ สุขสำราญ

9. เรียนคณิตศาสตร์กับครูพงษ์ศักดิ์

10. เรียนคณิตศาสตร์กับชมรมครูคณิตศาสตร์มหาสารคาม

11. ติวคณิตศาสตร์กับ Tutormaths

12. ครูคณิตศาสตร์ หัวใจเทคโนโลยี

13. คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์: เพื่อความเข้าใจธรรมชาติของคณิตศาสตร์

14. พรรณาวร.คอม – Mathematics For You

15. เครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทยหรือสคูลเน็ต

16. วิชาการ.คอม

17. ศูนย์กลางคณิตศาสตร์ไทย

18. ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ออนไลน์

19. ก้าวทุกวินาทีกับ…สหวิชา ดอท คอม

20. เว็บไซต์เพื่อการศึกษาของ Intel Education ไซต์สคูลไทยแลนด์

21. ติวเลขดอทคอม

22. ช่องสนุกของคนใฝ่รู้

23. เปิดโลก Addmission และสอบตรง

24. แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย

25. Math E-Book (คณิตศาสตร์ ม.ปลาย)

26. คณิตศาสตร์ ง่ายนิดเดียว

27. เรียนภาคตัดกรวยออนไลน์

28. รวมสูตรคณิตศาสตร์โดยโรงเรียนสอนคณิตศาสตร์แม็ทซ์เฮ้าส์

29. โปรแกรมช่วยสอนคณิตศาสตร์ออนไลน์

30. E-learning เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง

30. E-learning เรื่อง ลำดับและอนุกรม

31. ทรูปลูกปัญญา ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์

32. E-learning เรื่อง ฟังก์ชัน

33. บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ความสัมพันธ์

34. E-learning แบบทดสอบเรื่อง เซต

35. พระตะบอง.คอม

36. ตัวอย่างการสอนของ อ.ปุ๊ก

สำหรับคุณครูทุกท่าน

1. ราชบัณฑิตยสถาน

2. เว็บไซต์ สื่อการเรียนรู้ ห้องสมุดดิจิทัล

3. การสร้างผลงานด้วยโปรแกรม GSP

4. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

5. โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ (พิมพ์คำว่า คณิตศาสตร์ ในช่องค้นหา)

6. สืบค้นงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ มอ.

7. สืบค้นงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

8. สืบค้นงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9. สืบค้นงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

10. สืบค้นงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

11. สืบค้นงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

12. สืบค้นงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

13. สืบค้นงานวิจัย และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14. E-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

15. เครือข่ายกาญจนาภิเษก (คณิตศาสตร์ : สารานุกรมไทยเล่ม ๖)

16. การจัดการความรู้ KM เครือข่ายทางสังคม

17. คลังสื่อ CAI 

 

กลับหน้าหลัก