...ภาพกิจกรรม...

ภาพกิจกรรมโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
<<...กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558...>>
<<...พิธีรับแฟ้มเกียรติบัตร ม.3 ปีการศึกษา 2558...>>
<<...พิธีรับแฟ้มเกียรติบัตร ม.6 ปีการศึกษา 2558...>>
<<...ร่วมแสดงพิธีเปิดโครงการป้องกันไฟป่า อ.ห้างฉัตร...>>
<<...ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2558 มอบที่ระลึกอนุสรณ์...>>
<<...เปิดรั้วโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา Hangchat Wittaya Open House 9 ก.พ.59...>>
<<...การอบรมนักเรียน การป้องกันการถูกล่อลวง...>>
<<...วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 9 ก.พ. 59...>>
<<...กิจกรรม ลูกเสือ ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2558...>>
<<...วันครู 2559 (เฉพาะครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา)...>>
<<...ค่ายทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2558 15/1/59...>>
<<...ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559...>>
<<...มอบรางวัล มอบเกียรติบัตร วิชาการ ธันวาคม 2558...>>
<<...กิจกรรมอาเซียน วันคริสมาตร์ และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2558...>>
<<...ขบวนเทิดพระเกียรติ 88 พรรษา มหาราชา...>>
<<...ขบวนพาเหรดงานกีฬาจังหวัดลำปาง-2558...>>
<<...การแข่งขันกีฬา กีฑา เด็กและเยาวชน อ.ห้างฉัตร ประจำปี 2558 วันที่ 21-23 ธ.ค.58...>>
<<...มอบรถจักรยานให้นักเรียน 58...>>
<<...Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ 11-12-58...>>
<<...กีฬาสี ประจำปี 2558...>>
<<...วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 5 ธันวาคม 2558...>>
<<...วันพ่อแห่งชาติ-2558...>>
<<...มอบทุนศิษย์เก่า เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ-2558...>>
<<...มอบเกียรติบัตร รางวัล คปภ.และกระทง 2558...>>
<<...กีฬากลุ่มเครือข่ายอนันตยศ ประจำปี 2558...>>
<<...วันวชิราวุธ อำเภอห้างฉัตร ประจำปี 2558...>>
<<...วันลอยกระทง ประจำปี 2558...>>
<<...ทัศนศึกษา ม.1-2558 จ.ลำปาง...>>
<<...การส่งเสริมทักษะความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ของสภานักเรียนและ YC-2558...>>
<<...การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล CEPT-2558...>>
<<...ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558...>>
<<...ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2558...>>
<<...ประชุมผู้ขับรถรับส่งนักเรียน-58...>>
<<...วันปิยะมหาราช-58...>>
<<...วิพากษ์ข้อสอบแบบ Literacy กลุ่มสาระฯคณิต วิทย์ฯ 12-10-58...>>
<<...MOU-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2558...>>
<<...งานมุทิตาจิต ครูนิรันดร์ ครูวิมพันธ์ 2558 (ภาคเช้า)...>>
<<...งานเลี้ยงมุทิตาจิต ครูนิรันดร์ ครูวิมพันธ์ 2558 (ภาคค่ำ)...>>
<<...คณะครูและนักเรียน ร่วม กิจกรรม " save for mom "...>>
<<...วันภาษาไทยแห่งชาติ-2558...>>
<<...นักเรียนปฏิบัติงานจราจรหน้าโรงเรียน...>>
<<...ประเมิน 10 จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา...>>
<<...ลดปัญหานักเรียนน้ำหนักเกินเกณฑ์-2558...>>
<<...พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ชั้น ม.1-58...>>
<<...อบรมนักเรียนจราจร-58...>>
<<...การสาธิตและการฝึกปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยในสถานศึกษา-2558...>>
<<...วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2558...>>
<<...ชมรมศิษย์เก่าห้างฉัตรวิทยามอบทุนการแสดงนาฏศิลป์-58...>>
<<...วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2558...>>
<<...วันสุนทรภู่-58...>>
<<...วันต่อต้านยาเสพติด-58...>>
<<...ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด-58...>>
<<...เลือกตั้งสภานักเรียน-58...>>
<<...ลูกเสือต่อต้านยาเสพติด-58...>>
<<...การหาเสียงสภานักเรียนครั้งที่ 2...>>
<<...Big Cleaning Day ประจำเดือน มิถุนายน-58...>>
<<...ศูนย์ประสานงานยาเสพติด อำเภอ ห้างฉัตร...>>
<<...เตรียมความพร้อมยกระดับผลสสัมฤทธิ์ทางการเรียน-58...>>
<<...การหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน58...>>
<<...ลงนามความร่วมมือ(MOU)กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง...>>
<<...กิจกรรมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง...>>
<<...พิธีไหว้ครู-58...>>
<<...การจัดกิจกรรมแนะแนวภาคเรียนที่ 1/58...>>
<<...ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2558...>>
<<...วันงดสูบบุหรี่โลก-58...>>
<<...Big Cleaning Day-58...>>
<<...เลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. สพม.35 หน่วยเลือกตั้งที่ 5...>>
<<...ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2558...>>
<<...บวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน-58...>>
<<...รดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง_58...>>
<<...สานสายใย ครู ฉ.ว. ประจำปีการศึกษา 2557...>>
<<...วันช้างไทย 2558...>>
<<...รับแฟ้มเกียรติบัตร(วันอำลาสถาบัน ปััฉิมนิเทศ) ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2557...>>
<<...วันอำลาสถาบัน(ปัจฉิมนิเทศ) ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2557...>>
<<...ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ม.6 ณ จ.เชียงราย...>>
<<...ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ม.5 ณ จ.ลำพูน...>>
<<...1 ตำรวจ 1 โรเรียน...>>
<<...วันสถาปนาโรงเรียน และเปิดอาคารพยาบาลโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปี 2558...>>
<<...Hangchat Wittaya Open House 2015...>>
<<...การมอบทุนการศึกษามูลนิธิโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ปี 2558...>>
<<...เตรียมงานวันสถาปนาโรงเรียน และ Hangchat Wittaya Open House ปี 2558...>>
<<...ทาสีรั้วโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 2558...>>
<<...กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2557...>>
<<...วันครู ประจำปี 2558 (เฉพาะครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา)...>>
<<...กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2558 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง...>>
<<...พิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า 2557 ต้อนรับปีใหม่ 2558...>>
<<...กิจกรรม Christmas-2557...>>
<<...กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2557 ต้อนรับปีใหม่ 2558...>>
<<...ส่งท้ายปีเก่า 2557 ต้อนรับปีใหม่ 2558 คณะครูและบุคลากร...>>
<<...การแข่งขันเดิน-วิ่ง ห้างฉัตรมินิมาราธอน 57...>>
<<...การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนอำเภอห้างฉัตร ประจำปี 2557 (เฉพาะโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา)...>>
<<...การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนอำเภอห้างฉัตร ประจำปี 2557(รอบคัดเลือก)...>>
<<...วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯและวันพ่อแห่งชาติ-2557...>>
<<...มอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานและทุนครูชาวต่างชาติ-2557...>>
<<...วันเอดส์โลก-2557...>>
<<...การแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอห้างฉัตร(รอบคัดเลือก)...>>
<<...กีฬาเครือข่ายอนันตยศ-2557...>>
<<...ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล OBACQA-2557...>>
<<...วันวชิราวุธ-2557...>>
<<...สร้างฝายชะลอน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำแม่ตานน้อย-2557...>>
<<...ประเมิน อย.น้อยในโรงเรียน ระดับดีเยี่ยม 2557...>>
<<...ลูกเสือวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหารบำเพ็ญประโยชน์ ทาสีขอบถนน-57...>>
<<...ประชุมเชิงปฏิบัตการ IS ณ ร.ร.ลำปางกัลยาณี 2557...>>
<<...การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557...>>
<<...สืบสานป๋าเวณี ฮ่วมยินดีกับความเป๋นไท (ลอยกระทง) ประจำปี 2557...>>
<<...ต้อนรับ ผอ.เทพวรินทน์ เขื่อนปัญญา ปี 2557...>>
<<...เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2557...>>
<<...Big Cleannig Day-2557...>>
<<...เรียนเสริมนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557...>>
<<...การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557...>>
<<...ผอ. สมสวย ยะจินะ อำลาโรงเรียน พบคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู 30 ก.ย.57...>>
<<...มุทิตาจิต ผอ.สมสวย และครูฉัตรนภา ของ สพม.35...>>
<<...มุทิตาจิต ผอ.สมสวย และครูฉัตรนภา ณ ร.ร.อนุบาลห้างฉัตร 28 ก.ย.57...>>
<<...งานมุทิตาจิต ผอ.สมสวย และครูฉัตรนภา โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 26 ก.ย.57...>>
<<...มุทิตาจิต ผอ.สมสวย และครูฉัตรนภา พบนักเรียน 25 ก.ย.57...>>
<<...ทหารพบนักเรียน-57...>>
<<...ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2557...>>
<<...วันวิทยาศาสตร์ ปี 2557...>>
<<...เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมต้านภัยยาเสพติด 15-16 ส.ค. 57...>>
<<...ค่ายเยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 10-11ส.ค.57...>>
<<...วันแม่ ปี 2557...>>
<<...วันอาเซียน ปี 2557...>>
<<...โครงงานคุณธรรม ปี 2557...>>
<<...กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557...>>
<<...ทดสอบภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล...>>
<<...วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557...>>
<<...ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2557...>>
<<...หล่อเทียน ตกแต่งเทียน แห่เทียน ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557...>>
<<...อบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC - 2557...>>
<<...อบรมนักเรียน TO BE NUMBER ONE...>>
<<...วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557...>>
<<...วันต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ประจำปี 2557...>>
<<...วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2557...>>
<<...วันต่อต้านยาเสพติดอำเภอห้างฉัตร 2557...>>
<<...ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา 2557...>>
<<...กิจกรรมประชาคมคัดกรองนักเรียน...>>
<<...พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557...>>
<<...ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557...>>
<<...ปลูกต้นไม้ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2557...>>
<<...โรงพยาบาลมอบป้ายอาหารปลอดภัย...>>
<<...วันงดสูบบุหรี่โลก 2557...>>
<<...ประชาอาสาจัดทำฝายต้นน้ำลำธาร แบบผสม 20 พ.ค.57...>>
<<...พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน (พญาเบิก) 12 พ.ค. 2557...>>
<<...ทัศนศึกษา ณ ปราณบุรี ประจวบขีรีขันธ์ 18 - 21 มีนาคม 2557...>>
<<...Play and Learn (เพลินกิจกรรม)...>>
<<...ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556...>>
<<...Thank You for Kyle Hodge Teacher...>>
<<...การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชา IS-56...>>
<<...การแข่งขันกีฬาภายใน ( กีฬาสี ) ปีการศึกษา 2556...>>
<<...วันสถาปนาโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา มอบทุนมูลนิธิ ผ้าป่าขยะ ปี 2557...>>
<<...การประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2556...>>
<<...กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2556...>>
<<...แสดงความยินดีกับครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา งานวันครูอำเภอห้างฉัตร ประจำปี 2557...>>
<<...รูปรับเกียรติบัตร งานวันครูอำเภอห้างฉัตร ประจำปี 2557...>>
<<...วันครูอำเภอห้างฉัตร ปี 2557...>>
<<...กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2557...>>
<<...มูลนิธิโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2557...>>
<<...กิจกรรมวัน Christmas 2556...>>
<<...มอบรางวัล กีฬาเครือข่ายอนันตยศ+กีฬาเด็กและเยาวชนอำเภอห้างฉัตร-56...>>
<<...กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ม.3 ปีการศึกษา 2556...>>
<<...กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ม.1-ม.2 ปีการศึกษา 2556...>>
<<...กิจกรรมการใช้ชีวิติกลางแจ้ง ยุวกาชาด ม.1-ม.2 ปีการศึกษา 2556...>>
<<...กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ นักศึกษาวิชาทหาร บำเพ็ญประโยชน์ ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2556 ...>>
<<...ทัศนศึกษา ม.3 ปีการศึกษา 2556...>>
<<...ทัศนศึกษา ม.2 ปีการศึกษา 2556...>>
<<...วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและกิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2556...>>
<<...มอบทุนจากศิษย์เก่าโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เนื่องในวันพ่อ 2556...>>
<<...การแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอห้างฉัตร 2556 (เฉพาะกลุ่มเครือข่ายฯ)...>>
<<...การแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอห้างฉัตร 2556 (เฉพาะโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา)...>>
<<...วันวชิราวุธ - 2556...>>
<<...กิจกรรมปลูกป่า สร้างฝ่าย ณ ห้วยถ้ำเสือ อ.ห้างฉัตร...>>
<<...ศูนย์ปฏิบัติการพลังดินเอาชนะยาเสพติด อ.ห้างฉัตร พบนักเรียน-2556...>>
<<...ธรรมะกำมือเดียว...>>
<<...กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556...>>
<<...การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ปี 2556...>>
<<...ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556...>>
<<...อบรมนักเรียนเรื่องการค้ามนุษย์ 2556...>>
<<...มอบรางวัล คปภ.2556...>>
<<...โครงการสอนเสริมความรู้นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556...>>
<<...กิจกรรมอบรมนักเรียน ชีวิต คิดบวก...>>
<<...งานเกษียณอายุราชการ ลุงจันทร์ดี คำอินต๊ะ ปี 2556...>>
<<...อบรม Coaching 8-9-56...>>
<<...รูปกิจกรรมธรรมสัญจร...>>
<<...มอบเกียรติบัตรการแข่งศิลปหัตกรรมนักเรียน สพม.35 ปีการศึกษา 2556...>>
<<...โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ครูโรงเรียนในฝัน-21-25 สิงหาคม 2556...>>
<<...ทัศนศึกษา ม.5-ม.6 ปีการศึกษา 2556 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...>>
<<...วันแม่ ประจำปี 2556...>>
<<...สร้างบ้านสีเขียวให้ช้าง เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย...>>
<<...ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต เยาวชนห้างฉัตรแม่ตาน ต้ายภัยยาเสพติด 2556...>>
<<...กิจกรรมสร้างฝายดอยผาเมือง-ดอยขุนตาล-2556...>>
<<...พิธีหล่อเทียน แห่เทียน และถวายเทียนพรรษา 2556...>>
<<...วันสถาปนาลูกเสือ ปีการศึกษา 2556...>>
<<...กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 2556...>>
<<...วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2556...>>
<<...วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556...>>
<<...อบรมนักเรียนแกนนำ YC-2556...>>
<<...เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556...>>
<<...มอบทุนการศึกษา...>>
<<...พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556...>>
<<...ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556...>>
<<...วันงดสูบบุหรี่โลก - 2556...>>
<<...เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก - 2556...>>
<<...ทัศนศึกษา ม.1 - ม.3 ปีการศึกษา 2555...>>
<<...ทัศนศึกษา ม.4 - ม.6 ปีการศึกษา 2555...>>
<<...วันคริสต์มาส 2555...>>
<<...เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2555...>>
<<...กีฬาสีโรงเรียนห้างฉัตรวิทยาและกีฬานักเรียนอำเภอห้างฉัตร ปี 2555...>>
<<...เดินการกุศลเทิดไท้องค์ราชันและวันพ่อแห่งชาติ ปี 2555...>>
<<...กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจต้านภัยเอดส์ 2555...>>
<<...อบรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน...>>
<<...การพูดภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 1 วัน...>>
<<...วันแม่ประจำปีการศึกษา 2555...>>
<<...โครงงานคุณธรรม 2555...>>
<<...พิธีหล่อเทียน แห่เทียน ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2555...>>
<<...ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระฯ...>>
<<...รูปรับแฟ้มเกียรติบัตร ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2554...>>
<<...รูปวันปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2554...>>
<<...Speaking English 2012...>>
<<...การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 3-5 ก.พ.55...>>
<<...เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2554...>>
<<...กิจกรรมเดินทางไกล ม.1 - ม.2...>>
<<...ทัศนศึกษาพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ...>>
<<...กีฬาสีโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 2554...>>
<<...กีฬาเด็กและเยาวชน อ.ห้างฉัตร และกีฬาสีห้างฉัตร ปี 2554...>>
<<...การประเมินภายนอก สมศ.รอบ 3 (15-17 ส.ค.54)...>>
<<...ไหว้ครู 2553...>>
<<...วันสิ่งแวดล้อม 2553...>>
<<...ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 2553...>>
<<...อบรมเศรษฐกิจพอเพียง 2553...>>
<<...แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นลำปาง 2553...>>
<<...ลอยกระทงห้างฉัตร 2551...>>
<<...ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 2551...>>
<<...เดินทางไกลลูกเสือ ม.1และ ม.2 (2550)...>>
<<...การอบรมการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น...>>
<<...ทัศนศึกษางานพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549...>>
<<...พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ...>>
<<...โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา...วันวานยังเก๋าอยู่...>>